ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
704
03 ต.ค. 2559
42 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
700
03 ต.ค. 2559
43 แผปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
704
03 ต.ค. 2559
44 หนังสือแจ้งงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
697
03 ต.ค. 2559
45 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
858
01 ก.พ. 2559
46 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
775
18 ม.ค. 2559
47 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
761
18 ม.ค. 2559
48 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
754
18 ม.ค. 2559
49 ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
779
04 ม.ค. 2559
50 ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
747
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7