ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
628
21 ธ.ค. 2559
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่ เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
620
07 พ.ย. 2559
33 รายชื่อผู้ซื้อ-ยื่นเอกสารสอบราคา,รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน,ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
644
21 ต.ค. 2559
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม – ดอนบ่อน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
637
19 ต.ค. 2559
35 สอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
623
07 ต.ค. 2559
36 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
03 ต.ค. 2559
37 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
632
03 ต.ค. 2559
38 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
03 ต.ค. 2559
39 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
621
03 ต.ค. 2559
40 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
618
03 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6