ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
723
02 ก.พ. 2560
32 รายงานการประชุมการให้ความรู้ตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
725
21 ธ.ค. 2559
33 การปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
713
21 ธ.ค. 2559
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่ เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
707
07 พ.ย. 2559
35 รายชื่อผู้ซื้อ-ยื่นเอกสารสอบราคา,รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน,ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
728
21 ต.ค. 2559
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม – ดอนบ่อน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
724
19 ต.ค. 2559
37 สอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
709
07 ต.ค. 2559
38 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
714
03 ต.ค. 2559
39 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
716
03 ต.ค. 2559
40 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
03 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7