ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
31 ก.ค. 2561
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
31 พ.ค. 2561
23 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอ ดาวน์โหลดเอกสาร
728
08 พ.ค. 2561
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
31 มี.ค. 2561
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ดาวน์โหลดเอกสาร
804
31 ต.ค. 2560
26 รายงานวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
726
18 ต.ค. 2560
27 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
18 ต.ค. 2560
28 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
01 ต.ค. 2560
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านทุ่งเขาดิน – ตลาดห้วยสัก หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
751
22 ส.ค. 2560
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองปลา – หนองห้วยฝาด หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
704
19 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7