ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอ ดาวน์โหลดเอกสาร
646
08 พ.ค. 2561
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
31 มี.ค. 2561
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
31 ต.ค. 2560
24 รายงานวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
18 ต.ค. 2560
25 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
18 ต.ค. 2560
26 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
01 ต.ค. 2560
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านทุ่งเขาดิน – ตลาดห้วยสัก หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
650
22 ส.ค. 2560
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองปลา – หนองห้วยฝาด หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
619
19 ส.ค. 2560
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
639
02 ก.พ. 2560
30 รายงานการประชุมการให้ความรู้ตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
644
21 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6