ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
709
30 ธ.ค. 2561
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
711
30 พ.ย. 2561
13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
25 ต.ค. 2561
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
627
25 ต.ค. 2561
15 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
24 ต.ค. 2561
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
30 ก.ย. 2561
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
30 ก.ย. 2561
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
31 ส.ค. 2561
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
31 ก.ค. 2561
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
623
31 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6