ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดบางสะพานน้อย - บ้านเขาลักษณ์จันทน์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 ธ.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ก.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายตลาดบางสะพานน้อย - บ้านเขาลักษณ์จันทร์ หมู่ที่ี 2,3,4,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
01 ธ.ค. 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายตลาดบางสะพานน้อย - บ้านเขาลักษณ์จันทร์ หมู่ที่ 2,3,4,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
732
04 พ.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายเพชรเกษม - โรงเรียนดรุณวัฒนา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
03 พ.ย. 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายเพขรเกษม - โรงเรียนดรุณวัฒนา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
711
22 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายซอยบ้านป้าต้วน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
21 ต.ค. 2563
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายซอยบ้านป้าต้วน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
09 ต.ค. 2563
9 ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
850
10 เม.ย. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
1466
30 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7