ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง : การปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 644 คน