ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง : สอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
  รายละเอียด : ประกาศสอบราคา ,เอกสารสอบราคา,ราคากลาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 638 คน