ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้าง
  รายละเอียด : โครงการถมดินลูกรังเพื่อเตรียมพื้นที่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้วยฝาด หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 725 คน