ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการลดภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2564
  รายละเอียด :

 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี  ประปีงบประมาณ  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 284 คน