ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อ่ต้านการทุจริตของผู้บริหาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน